Zvýšenie bezpečnosti a prevencie proti vandalizmu na verejných priestoroch pre obec Klčov

Obstarávateľ
Obec Klčov
Hodnota
142 780 €
Popis zákazky
Dodanie a montáž infraštruktúry digitálneho kamerového systému pozostávajúceho zo snímacej, distribučnej acentrálnej riadiacej časti vrátane úložiska pre archiváciu záznamov.
CPV kód
Bezpečnostné kamery. (35125300)
Kontaktná osoba
Miroslav Fabian
obec.klcov@gmail.com
Telefón
+421534592221
Adresa
Obec Klčov
kancelária