Rekonštrukcia protipožiarnej lesnej cesty Stráňany

Obstarávateľ
Zimná voda, pozemkové spoločenstvo v Stráňanoch
Hodnota
551 905 €
Popis zákazky
Podrobnejšie informácie k dielu sú uvedené v sprievodnej dokumentácii, ktorá tvorí prílohu súťažných podkladov.
Elektronická aukcia
Nie
CPV kód
Stavebné práce. (45000000)
Kontaktná osoba
Andrej Pirhala
tisinasj@mail.t-com.sk
Telefón
+421907301903
Adresa
Zimná voda, pozemkové spoločenstvo v Stráňanoch
Stráňany