Rekonštrukcia verejného osvetlenia mesta Považská Bystrica

Obstarávateľ
Mesto Považská Bystrica
Hodnota
185 488 €
Popis zákazky
Rekonštrukcia časti verejného osvetlenia v meste Považská Bystrica
Elektronická aukcia
Áno
CPV kód
Inštalovanie vonkajších osvetľovacích zariadení. (45316100)
Kontaktná osoba
Mgr. Martina Ďurkechová
martina.durkechova@mpprofit.sk
Telefón
+421911655161
Adresa
Mesto Považská Bystrica
MP Profit, s.r.o., Železničná 85/2, 017 01 Považská Bystrica