PLÁN SPOLOČNÝCH A VEREJNÝCH ZARIADENÍ V OBVODE POZEMKOVÝCH ÚPRAV k. ú. OBEC BECHEROV

Obstarávateľ
Obec Becherov
Hodnota
1 031 304 €
Popis zákazky
Stavebné práce na spoločných a verejných zariadeniach v obvode projektu pozemkových úprav v katastrálnom územíobce Becherov. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Elektronická aukcia
Áno
CPV kód
Stavebné práce, práce spodnej a vrchnej stavby diaľnic, ciest. (45233000)
Kontaktná osoba
Ing. Anton Gardian
mpprofit.vo@gmail.com
Telefón
+421903765195
Adresa
Obec Becherov
MP Profit, s.r.o., Železničná 85/2, 017 01 Považská Bystrica

Zdieľať

Obstarávania s predmetom Stavebné práce, práce spodnej a vrchnej stavby diaľnic, ciest.