Protipožiarna lesná cesta, protipožiarna monitorovacia veža - Prietržná

Obstarávateľ
Komposesorát - Pozemkové spoločenstvo Liptovská Anna
Hodnota
443 295 €
Popis zákazky
Predmetom zákazky je výstavba protipožiarnej lesnej cesty a protipožiarnej monitorovacej veže v k.ú. Liptovská Anna. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú uvedené v súťažných podkladoch.
Elektronická aukcia
Áno
CPV kód
Stavebné práce na stavbe vedľajších ciest. (45233123)
Kontaktná osoba
Pavol Karč
pavol.karc@gmail.com
Telefón
+421445597254
Adresa
Komposesorát - Pozemkové spoločenstvo Liptovská Anna
kancelária