Investície do hmotného majetku - European fruit group - bedničky

Obstarávateľ
EUROPEAN FRUIT GROUP, spol. s r.o.
Hodnota
1 950 000 €
Popis zákazky
bedničky - 15 000 kusov - požadované parametre sú uvedené v súťažných podkladoch
CPV kód
Debny. (44619100)
Kontaktná osoba
JUDr. Zina Nagyová
teamagro.zina@gmail.com
Telefón
+421907793601
Adresa
EUROPEAN FRUIT GROUP, spol. s r.o.
TEAM AGRO, s.r.o.