Zvýšenie bezpečnosti a prevencie proti vandalizmu na verejných priestoroch pre obec Koválov

Obstarávateľ
Obec Koválov
Hodnota
94 180 €
Popis zákazky
Dodanie a montáž infraštruktúry digitálneho kamerového systému pozostávajúceho zo snímacej, distribučnej acentrálnej riadiacej časti vrátane úložiska pre archiváciu záznamov.
CPV kód
Bezpečnostné kamery. (35125300)
Kontaktná osoba
Pavol Kuba
obeckovalov@stonline.sk
Telefón
+421346536425
Adresa
Obec Koválov
kancelária