Zvýšenie bezpečnosti a prevencie proti vandalizmu na verejných priestoroch pre obec Dvorníky - Včeláre

Obstarávateľ
Obec Dvorníky-Včeláre
Hodnota
152 500 €
Popis zákazky
Dodanie a montáž infraštruktúry digitálneho kamerového systému pozostávajúceho zo snímacej, distribučnej acentrálnej riadiacej časti vrátane úložiska pre archiváciu záznamov.
CPV kód
Bezpečnostné kamery. (35125300)
Kontaktná osoba
Csaba Simkó
obecdvorniky@gmail.com
Telefón
+421554662405
Adresa
Obec Dvorníky-Včeláre
kancelária