Zvýšenie bezpečnosti a prevencie proti vandalizmu na verejných priestoroch pre obec Oravský Biely Potok

Obstarávateľ
Obec Oravský Biely Potok
Hodnota
128 200 €
Popis zákazky
Dodanie a montáž infraštruktúry digitálneho kamerového systému pozostávajúceho zo snímacej, distribučnej acentrálnej riadiacej časti vrátane úložiska pre archiváciu záznamov.
CPV kód
Bezpečnostné kamery. (35125300)
Kontaktná osoba
Mgr. Ján Kaššák
orbpstarosta@bsk.sk
Telefón
+421435321800
Adresa
Obec Oravský Biely Potok
kancelária