Zabezpečenie prestupu hlasových služieb rezortu Ministerstva spravodlivosti SR do verejnej telekomunikačnej siete

Obstarávateľ
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Víťaz
Slovak Telekom, a.s.
Hodnota
1 514 241 €
Popis zákazky
Predmetom obstarávania je zriadenie pripojenia internej hlasovej komunikačnej siete verejného obstarávateľa do verejnej telefónnej siete prostredníctvom ethernet pripojenia so SIP protokolom (ďalej len SIP trunk) a poskytovanie komplexných hlasových komunikačných služieb verejnej telefónnej siete (ďalej len VTS).
Elektronická aukcia
Nie
CPV kód
Telefónne služby prostredníctvom IP. (64215000)
Kontaktná osoba
Mgr. Pavol Čutka
info@4prourement.sk
Telefón
+421917522709
Adresa
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
4procurement s.r.o, Kalinčiakova 27, 831 04 Bratislava