Odborné činnosti pre vzdelávacie projekty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

Obstarávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Hodnota
98 092 €
Popis zákazky
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb odborného personálu pre odbornú časť dvoch projektov Operačnéhoprogramu Vzdelávanie, ktoré sú implementované na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici.Predmet zákazky je tvorený nasledovnými časťami :Časť 1. predmetu zákazky - Tvorba analýz pre študijné programyČasť 2. predmetu zákazky - Autor odborných činnostíČasť 3. predmetu zákazky - Odborná oponentúra a poradenstvo k študijným programomČasť 4. predmetu zákazky - Odborná jazyková korektúra anglických učebných textov
CPV kód
Štúdie realizovateľnosti. (79314000)
Kontaktná osoba
Ing. Milan Litva
info.tdds@gmail.com
Telefón
+421917117473
Adresa
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Teplické družstvo dopravy a služieb, družstvo, Horná Štubňa72, 038 46 Horná Štubňa