Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva k výpočtovej technike pre pracoviská v Bratislave a v Košiciach

Obstarávateľ
Ekonomická univerzita v Bratislave
Víťaz
SOFOS, s r.o.
Hodnota
721 131 €
Popis zákazky
Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva k výpočtovej technike (počítačových zostáv, serverov + UPS, tlačiarní + skenerov, notebookov + tabletov, aktívnych prvkov počítačových sietí a náhradných dielov a doplnkového tovaru k počítačovým zostavám) vrátane služieb spojených s ich dodaním na miesto dodania, t.j. naloženia a vyloženia tovaru do skladovej miestnosti na mieste dodania inštalácie, preukázania funkčnosti, základného zaškolenia na mieste dodania.
Elektronická aukcia
Áno
CPV kód
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a spotrebný materiál, s výnimkou nábytku a softvérových balíkov. (30000000)
Kontaktná osoba
Ing. Anna Národová
anna.narodova@euba.sk
Telefón
+421267295147
Adresa
Ekonomická univerzita v Bratislave
oddelenie pre verejné obstarávanie