Zhotovenie parkovacích miest a chodníka na Medzilaboreckej ul.č. 1-9

Obstarávateľ
Mestská časť Bratislava - Ružinov
Hodnota
68 600 €
Popis zákazky
Predmetom zákazky je zhotovenie 22 parkovacích stojísk po pravej strane komunikácie (smerom od Herlianskej ulice) pred bytovým domom na ulici Medzilaborecká 1-9 v Bratislave.
CPV kód
Rôzne práce vrchnej stavby. (45233200)
Kontaktná osoba
Ing. Bohumil Flimel
ruzinov@ruzinov.sk; bohumil.flimel@ruzinov.sk
Telefón
+421248284405
Adresa
Mestská časť Bratislava - Ružinov
Miestny úrad mestskej časti Bratislava - Ružinov, Mierová 21, Bratislava