Vybudovanie digitálneho kamerového systému v obci Ohrady

Obstarávateľ
Obec Ohrady
Hodnota
148 316 €
Popis zákazky
Verejný obstarávateľ od uchádzačov požaduje vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie riešeniaintegrovaného bezpečnostného kamerového systému, vypracovanie bezpečnostného projektu a bezpečnostnej smernice, inžiniersku činnosť pri schvaľovaní projektovej dokumentácie, inžiniersku činnosť súvisiacu s povolením a odovzdaním stavebných prác, a realizáciu vybudovania digitálneho kamerového systému a distribučnej siete prostredníctvom pasívnej, alebo aktívnej elektronickej komunikačnej siete vrátane zariadení na prenos a zber signálu podľa schválenej dokumentácie, bezplatný záručný servis na vybudovaný digitálny kamerový systém.
CPV kód
Inštalovanie zariadení na monitorovanie dopravy. (45316210)
Kontaktná osoba
Jozef Kubik
obstaravanie@agneska.sk
Telefón
+421315585125
Adresa
Obec Ohrady
Obecný úrad Ohrady