Výber dodávateľa elektrickej energie na rok 2016

Obstarávateľ
Agrokomplex - Výstavníctvo Nitra, štátny podnik
Hodnota
232 135 €
Popis zákazky
Predmet zákazky tvorí dodávka elektrickej energie vrátane skoordinovania a zabezpečenia distribučných služieb a prevzatia zodpovednosti za odchýlku pre verejného obstarávateľa Agrokomplex - Výstavníctvo Nitra, štátny podnik v období od 01.01.2016 do 31.12.2016 v predpokladanom množstve 1.844 MWh počas trvania zmluvy dodávanej v jednotarifnom cenovom režime.
Elektronická aukcia
Áno
CPV kód
Elektrická energia. (09310000)
Kontaktná osoba
Ing. Štefan Ballay
solcanska@agrokomplex.sk
Telefón
+421376572255
Adresa
Agrokomplex - Výstavníctvo Nitra, štátny podnik
Agrokomplex - Výstavníctvo Nitra, štátny podnik, Výstavná 4, 949 01 Nitra