Prestavba objektu na účely Registratúry mesta

Obstarávateľ
Mesto Martin
Hodnota
73 000 €
Popis zákazky
Predmetom zákazky je prestavba objektu obchodu a služieb na účely Registratúry mesta na Ul. Nadi Hejnej požiadaviek a špecifikácie verejného obstarávateľa. Prestavba objektu na účely Registratúry mesta sa bude realizovať v rozsahu vypracovanej projektovej dokumentácie a podľa rozsahu uvedeného vo výkaz-výmer, ktorý je k dispozícií v elektronickej podobe na CD nosiči.
CPV kód
Stavebné práce na stavbe budov. (45210000)
Kontaktná osoba
Ing. Marta Kohútová
marta.kohutova@martin.sk
Telefón
+421434204157434131431
Adresa
Mesto Martin
Nám. S.H. Vajanského 1, 036 49 Martin