Vybudovanie digitálneho kamerového systému v obci Ducové

Obstarávateľ
Obec Ducové
Hodnota
81 500 €
Popis zákazky
Predmetom zákazky je vybudovanie digitálneho kamerového systému a distribučnej siete vrátane vypracovania realizačnej projektovej dokumentácie riešenia bezpečnostného kamerového systému a realizácia dodania kamerového systému.
CPV kód
Stavebné práce. (45000000)
Kontaktná osoba
JUDr. Zina Nagyová
teamagro.zina@gmail.com
Telefón
+421907793601
Adresa
Obec Ducové
TEAM AGRO, s.r.o.