Zvýšenie bezpečnosti a prevencie proti vandalizmu na verejných priestoroch pre obec Čifáre

Obstarávateľ
Obec Čifáre
Hodnota
142 780 €
Popis zákazky
Dodanie a montáž infraštruktúry digitálneho kamerového systému pozostávajúceho zo snímacej, distribučnej a centrálnej riadiacej časti vrátane úložiska pre archiváciu záznamov.
CPV kód
Bezpečnostné kamery. (35125300)
Kontaktná osoba
Mgr. Július Czapala
starosta@cifare.sk
Telefón
+421377881034
Adresa
Obec Čifáre
Kancelária