Rozšírenie verejnej kanalizácie v meste Považská Bystrica.

Obstarávateľ
Mesto Považská Bystrica
Hodnota
0 €
Popis zákazky
Cieľom postupu zadávania zákazky je výber zhotoviteľa stavebných prác súvisiacich s vybudovaním splaškovej stokovej siete o dĺžke 17 754 m z toho (15 386 m gravitačná, 2 368 m výtlaky, 555 ks kanalizačných prípojok a 5 ks čerpacích staníc) s napojením na jestvujúcu kanalizáciu. Bližšie požiadavky sú rozpracované v projektovej dokumentácii, ktorá je súčasťou súťažných podkladov.
CPV kód
Stavebné práce na stavbe kanalizácie. (45232400)
Kontaktná osoba
Mgr. Ing. Drahoslav Lörinc
stanislav.malenak@povazska-bystrica.sk; drahoslorinc@stonline.sk
Telefón
+421903804008
Adresa
Mesto Považská Bystrica
Eurokonzult, s.r.o.