KL DIAMANT - rekonštrukcia vodoliečby a telocvične.

Obstarávateľ
SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p.
Hodnota
0 €
Popis zákazky
Predmetom zákazky je rekonštrukcia oddelenia vodoliečby, individuálneho telocviku, parafínového zábalu a telocvične KL Diamant v Dudinciach, podľa realizačnej projektovej dokumentácie vypracovanej PROAR, spol. s r.o., Opatovská 18, 831 01 Bratislava.
CPV kód
Stavebné práce na stavbe kúpeľov. (45215110)
Kontaktná osoba
Ing. Barbora Janurová
barbora.janurova@gmail.com
Telefón
+421903299500
Adresa
SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p.
SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š. p., Kúpeľná 107, 962 71 Dudince