Obnova lesov poškodených lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami

Obstarávateľ
Združenie majiteľov lesov bývalého Urbárskeho spolku, pozemkové spoločenstvo Liptovský Ján
Hodnota
0 €
Popis zákazky
Zalesňovanie ochrana mladých lesných porastov (MLP) proti burine - vyžínaním,ochrana mladých lesných porastov (MLP) proti zveri zakladaním mechanickej ochrany,ochrana mladých lesných porastov (MLP) proti zveri oplocovanieochrana proti podkôrnému hmyzuprihnojovanie porastovochrana proti tvrdoňovivýrubvývoz nežiadúcich krov na medziskladzoštiepkovanie nežiadúcich krov
CPV kód
Služby súvisiace s lesníctvom. (77230000)
Kontaktná osoba
Ing. Milan Burčík
mburcik@gmail.com
Telefón
+421445624483
Adresa
Združenie majiteľov lesov bývalého Urbárskeho spolku, pozemkové spoločenstvo Liptovský Ján
Záhradná 135 033 01 Liptovský Hrádok