Podpora na obnovu lesov poškodených lesnými požiarmi, prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami.

Obstarávateľ
Urbárski spolumajitelia, pozemkové spoločenstvo Zábiedovo
Hodnota
21 034 €
Popis zákazky
Podpora na obnovu lesov poškodených lesnými požiarmi, prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami. Revitalizácia a obnova lesných spoločenstiev. Obnova lesa na holinách vzniknutých živelnou pohromou.
Elektronická aukcia
Nie
CPV kód
Služby súvisiace s lesníctvom. (77230000)
Kontaktná osoba
Adriana Ligošová
adriana.ligosova@5gnet.sk
Telefón
+421435391070
Adresa
Urbárski spolumajitelia, pozemkové spoločenstvo Zábiedovo
kancelária