Likvidácia čiernych skládok v obci Okružná

Obstarávateľ
Obec Okružná
Hodnota
81 666 €
Popis zákazky
Predmetom zákazky je sanácia nezákonne uloženého odpadu v katastrálnom území obce Okružná, zber a odvoz tohto odpadu na riadenú skládku odpadu, spaľovňu odpadu alebo do zariadenia na to určeného s udeleným súhlasom podľa §7 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Terénne úpravy a rekultivačné práce po odvoze odpadu. Realizácia bude v troch znečistených lokalitách. Podrobný opis premetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.
Elektronická aukcia
Nie
CPV kód
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie odpadu, čistenie a environmentálne služby. (90000000)
Kontaktná osoba
Vladimír Magáč
obec.okruzna@gmail.com
Telefón
+421517942170
Adresa
Obec Okružná
Obecný úrad Okružná

Zdieľať

Ďalšie obstarávania subjektu Obec Okružná

Obstarávania s predmetom Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie odpadu, čistenie a environmentálne služby.