Obnova verejného osvetlenia v obci Važec

Obstarávateľ
Obec Važec
Hodnota
578 197 €
Popis zákazky
Predmetom zákazky je modernizácia a rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Važec. Bližšie špecifikované v časti B.1 súťažných podkladov.
Elektronická aukcia
Nie
CPV kód
Inštalovanie vonkajších osvetľovacích zariadení. (45316100)
Kontaktná osoba
Ing. Peter Štefaňák, PhD.
verejobstaranie@gmail.com
Telefón
+421903533101
Adresa
Obec Važec
Hálova 16, 851 01 Bratislava

Zdieľať

Ďalšie obstarávania subjektu Obec Važec

Obstarávania s predmetom Inštalovanie vonkajších osvetľovacích zariadení.