Opravy a servis snežných skútrov HZS

Obstarávateľ
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s.
Hodnota
200 000 €
Popis zákazky
Predmetom zmluvy je vykonanie opravárenských a servisných činností pre 32 ks snežných skútrov na základe požiadaviek objednávateľa a jeho čiastkových objednávok. Výkon servisnej a opravárenskej činnosti bude realizovaný v servisných priestoroch zhotoviteľa a v prípade potreby v oblastných strediskách HZS, výnimočne v teréne a na lyžiarskych svahoch.
Elektronická aukcia
Nie
CPV kód
Opravy, údržba a súvisiace služby pre vozidlá a príbuzné vybavenie. (50100000)
Kontaktná osoba
Ing. Marian Povolný
obstaravanie@aomvsr.sk
Telefón
+421908747919
Adresa
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s.
Sklabinská 20, 831 06 Bratislava-Rača