Vybudovanie digitálneho kamerového systému v obci Strážne

Obstarávateľ
Obec Strážne
Hodnota
120 000 €
Popis zákazky
Verejný obstarávateľ od uchádzačov požaduje vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie riešeniaintegrovaného bezpečnostného kamerového systému, vypracovanie bezpečnostného projektu a bezpečnostnej smernice, inžiniersku činnosť pri schvaľovaní projektovej dokumentácie, inžiniersku činnosť súvisiacu s povolením a odovzdaním stavebných prác, a realizáciu vybudovania digitálneho kamerového systému a distribučnej siete prostredníctvom pasívnej, alebo aktívnej elektronickej komunikačnej siete vrátane zariadení na prenos a zber signálu podľa schválenej dokumentácie, bezplatný záručný servis na vybudovaný digitálny kamerový systém.
CPV kód
Inštalovanie zariadení na monitorovanie dopravy. (45316210)
Kontaktná osoba
Július Horváth
ocu.strazne@azet.sk
Telefón
+421566397241
Adresa
Obec Strážne
Obecný úrad, Ružová 157/21, 076 52 Strážne

Zdieľať

Ďalšie obstarávania subjektu Obec Strážne

Obstarávania s predmetom Inštalovanie zariadení na monitorovanie dopravy.