Vybudovanie digitálneho kamerového systému - obec Nedašovce

Obstarávateľ
Obec Nedašovce
Hodnota
150 112 €
Popis zákazky
Verejný obstarávateľ od uchádzačov požaduje vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie riešenia integrovaného bezpečnostného kamerového systému, vypracovanie bezpečnostného projektu a bezpečnostnej smernice, inžiniersku činnosť pri schvaľovaní projektovej dokumentácie, inžiniersku činnosť súvisiacu s povolením a odovzdaním stavebných prác, a realizáciu vybudovania digitálneho kamerového systému a distribučnej siete prostredníctvom pasívnej, alebo aktívnej elektronickej komunikačnej siete vrátane zariadení na prenos a zber signálu podľa schválenej dokumentácie, bezplatný záručný servis na vybudovaný digitálny kamerový systém.
CPV kód
Inštalovanie zariadení na monitorovanie dopravy. (45316210)
Kontaktná osoba
Ing. František Mayer
obstaravanie@epicpartner.sk
Telefón
+421905460831
Adresa
Obec Nedašovce
EPIC Partner a.s., Dunajské nábrežie 14, 945 01 Komárno

Zdieľať

Ďalšie obstarávania subjektu Obec Nedašovce

Obstarávania s predmetom Inštalovanie zariadení na monitorovanie dopravy.