Konektor T2S pre SWIFT

Obstarávateľ
Národný centrálny depozitár cenných papierov, a. s.
Hodnota
0 €
Popis zákazky
Predmetom zákazky je T2S konektor pre účely aplikačného pripojenia informačného systému NCDCP so systémom vysporiadania SWIFT T2S, komunikačný adaptér určený na automatické obojsmerné spracovávanie a vymieňanie T2S správ a T2S aplikačné rozhranie pre prístup užívateľov formou U2A cez SWIFT infraštruktúru.
Elektronická aukcia
Nie
CPV kód
Služby súvisiace so softvérom. (72260000)
Kontaktná osoba
Daniel Mikuščák
vo@ncdcp.sk
Telefón
+421918600969
Adresa
Národný centrálny depozitár cenných papierov, a. s.
NCDCP, a.s., Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava