Hygienické výrobky.Rámcová dohoda č. 2012/576350.

Obstarávateľ
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Hodnota
0 €
Popis zákazky
CPV kód
Poľnohospodárske, farmárske, rybárske, lesnícke a súvisiace produkty. ()
Kontaktná osoba
Ing. Anna Veselá, PaeDr. Kornélia Černá
anna.vesela@financnasprava.sk; kornelia.cerna@financnasprava.sk
Telefón
+421484393722249234331
Adresa
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Finančné riaditeľstvo SR, Mierová 23, 815 11 Bratislava