Služby mediálnej agentúry

Obstarávateľ
Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť
Víťaz
Dentsu Aegis Network Slovakia, s. r. o.
Hodnota
1 320 000 €
Popis zákazky
Predmetom zákazky je poskytovanie komplexných mediálnych služieb v rozsahu: mediálne plánovanie, nákup médií a dohľad nad mediálnym trhom na obdobie 2 rokov, s možnosťou opcie na predĺženie platnosti rámcovej dohody o 1 rok.Reálne plnenie z rámcovej dohody bude poskytované len na základe čiastkových zmlúv / objednávok.
Elektronická aukcia
Áno
CPV kód
Reklamné a marketingové služby. (79340000)
Kontaktná osoba
Mgr. Daniela Víglaská, JUDr. Monika Benická
daniela.viglaska@spp.sk; monika.benicka@spp.sk
Telefón
+421262624248262624215
Adresa
Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.