Rekonštrukcia verejného osvetlenia obce Oravská Lesná

Obstarávateľ
Obec Oravská Lesná
Hodnota
222 604 €
Popis zákazky
Predmetom zákazky je rekonštrukcia verejného osvetlenia obce Oravská Lesná. Zámerom verejného obstarávateľa je v rámci rekonštrukcie verejného osvetlenia vybudovanie nového, moderného, technicky a ekonomicky efektívneho verejného osvetlenia obce, ktoré bude v plnom rozsahu spĺnať požiadavky modernizácie technickej infraštruktúry a skvalitnenie úžitkových parametrov dotknutého územia. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Elektronická aukcia
Nie
CPV kód
Elektrotechnické inštalačné práce. (45315100)
Kontaktná osoba
Ing. Anna Maniačková
maniackova@konzultacna.sk
Telefón
+421346285782
Adresa
Obec Oravská Lesná
Prvá Európska Konzultačná spol. s r.o.