Rekonštrukcia nemocničných budov, vybudovanie výťahov pre dve budovy, vybudovanie parkoviska pre pacientov

Obstarávateľ
Fakultná nemocnica Trnava
Hodnota
1 312 514 €
Popis zákazky
Predmetom zákazky je skvalitnenie poskytovaných služieb pre pacientov Fakultnej nemocnice Trnava spočívajúce v rekonštrukcii nemocničných budov, vybudovaní výťahov pre dve budovy a vybudovaní parkoviska pre pacientov.Predmet zákazky je rozdelený do dvoch samostatných ucelených častí:Časť 1: Rekonštrukcia nemocničných budov a vybudovanie výťahov pre dve budovyČasť 2: Vybudovanie parkoviska pre pacientov
Elektronická aukcia
Nie
CPV kód
Stavebné práce na objektoch nemocničných zariadení. (45215140)
Kontaktná osoba
JUDr. Martin Jacko
office@lgppm.sk
Telefón
+421259308061
Adresa
Fakultná nemocnica Trnava
LGP Project Management, s.r.o.