Lesná cesta Úboče - rekonštrukcia

Obstarávateľ
WALD-TER s.r.o.
Hodnota
323 938 €
Popis zákazky
Lesná cesta Úboče - rekonštrukcia - parametre sú uvedené v projektovej dokumentácii a výkaze výmer.
Elektronická aukcia
Nie
CPV kód
Stavebné práce. (45000000)
Kontaktná osoba
JUDr. Zina Nagyová
teamagro.zina@gmail.com
Telefón
+421907793601
Adresa
WALD-TER s.r.o.
TEAM AGRO, s.r.o.