Komunikácie a parkoviská v areáli TU ZVO

Obstarávateľ
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát
Hodnota
371 332 €
Popis zákazky
Predmetom obstarávania je zákazka Komunikácie a parkoviská v areáli TU ZVOLEN, so zohľadnením technológii, materiálov pre uplatnenie požiadaviek na ochranu životného prostredia a adaptáciu klimatických zmien, ktoré vodopriepustnou úpravou povrchov a skladby na parkoviskách, chodníkoch a cestách budú podporovať zadržiavanie vody v urbanizovanom prostredí. Bližšie uvedené v súťažných podkladoch.
Elektronická aukcia
Nie
CPV kód
Stavebné práce na stavbe chodníkov. (45233161)
Kontaktná osoba
Ing. Ján Molnár,JUDr. Elena Sivová
elena.sivova@gmail.com
Telefón
+421455206111
Adresa
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát, T. G. Masaryka 24, Zvolen