Zavedenie inovatívnych a vyspelých technológií - 4

Obstarávateľ
TOMARK, s.r.o.
Hodnota
367 000 €
Popis zákazky
Predmetom zákazky je dodanie inovatívnej technológie a jej inštalácia na miesto plnenia, odskúšanie a uvedenie do prevádzky a zaškolenie zamestnancov.
CPV kód
Kovoobrábacie stroje. (42630000)
Kontaktná osoba
Topoľská Beáta
topolska@dgb.sk
Telefón
+421911775444
Adresa
TOMARK, s.r.o.
DGB consult, s.r.o., Kollárova 2641/15, 01001 Žilina