Vybudovanie digitálneho kamerového systému v obci Lastovce

Obstarávateľ
Obec Lastovce
Hodnota
120 000 €
Popis zákazky
Verejný obstarávateľ od uchádzačov požaduje vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie riešeniaintegrovaného bezpečnostného kamerového systému, vypracovanie bezpečnostného projektu a bezpečnostnej smernice, inžiniersku činnosť pri schvaľovaní projektovej dokumentácie, inžiniersku činnosť súvisiacu s povolením a odovzdaním stavebných prác, a realizáciu vybudovania digitálneho kamerového systému a distribučnej siete prostredníctvom pasívnej, alebo aktívnej elektronickej komunikačnej siete vrátane zariadení na prenos a zber signálu podľa schválenej dokumentácie, bezplatný záručný servis na vybudovaný digitálny kamerový systém.
CPV kód
Inštalovanie zariadení na monitorovanie dopravy. (45316210)
Kontaktná osoba
Mgr. Michal Hrinko
obeclastovce@mail.t-com.sk
Telefón
+421566702242
Adresa
Obec Lastovce
Obecný úrad Lastovce, Hlavná 306, 076 14 Lastovce