Rekonštrukcia a modernizácia 1 triedy MŠ.

Obstarávateľ
Mesto Bánovce nad Bebravou
Hodnota
39 375 €
Popis zákazky
Predmet zákazky je definovaný projektom pre ohlásenie stavebných úprav "Rozšírenie kapacít MŠ 5. apríla, Bánovce nad Bebravou", ktorý vyhotovil Ing. Vladimír Mišina - VODING, Mieru 195/9, 956 41 Uhrovec v máji 2015.
CPV kód
Stavebné práce na stavbe budov materských škôl. (45214100)
Kontaktná osoba
Ing. Vladimír Vranka
vranka@banovce.sk
Telefón
+421387629133
Adresa
Mesto Bánovce nad Bebravou
Mestský úrad Bánovce nad Bebravou, Farská 464/3, 957 01 Bánovce nad Bebravou