Vybudovanie digitálneho kamerového systému v obci Mad

Obstarávateľ
Obec Mad
Hodnota
147 671 €
Popis zákazky
Verejný obstarávateľ od uchádzačov požaduje vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie riešenia integrovaného bezpečnostného kamerového systému, vypracovanie bezpečnostného projektu a bezpečnostnej smernice, inžiniersku činnosť pri schvaľovaní projektovej dokumentácie, inžiniersku činnosť súvisiacu s povolením a odovzdaním stavebných prác, a realizáciu vybudovania digitálneho kamerového systému a distribučnej siete prostredníctvom pasívnej, alebo aktívnej elektronickej komunikačnej siete vrátane zariadení na prenos a zber signálu podľa schválenej dokumentácie, bezplatný záručný servis na vybudovaný digitálny kamerový systém.
CPV kód
Inštalovanie zariadení na monitorovanie dopravy. (45316210)
Kontaktná osoba
Bc. Gabriel László
obstaravanie@agneska.sk
Telefón
+421315513126
Adresa
Obec Mad
Obecný úrad Mad