Vybudovanie digitálneho kamerového systému v obci Sap

Obstarávateľ
Obec Sap
Hodnota
139 157 €
Popis zákazky
Verejný obstarávateľ od uchádzačov požaduje vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácieriešenia integrovaného bezpečnostného kamerového systému, vypracovanie bezpečnostného projektu abezpečnostnej smernice, inžiniersku činnosť pri schvaľovaní projektovej dokumentácie, inžinierskučinnosť súvisiacu s povolením a odovzdaním stavebných prác, a realizáciu vybudovania digitálnehokamerového systému a distribučnej siete prostredníctvom pasívnej alebo aktívnej elektronickejkomunikačnej siete vrátane zariadení na prenos a zber signálu podľa schválenej dokumentácie,bezplatný záručný servis na vybudovaný digitálny kamerový systém.
CPV kód
Inštalovanie zariadení na monitorovanie dopravy. (45316210)
Kontaktná osoba
Ing. František Miklós
obstaravanie@agneska.sk
Telefón
+421315549206
Adresa
Obec Sap
Obecný úrad Sap