Stavebné úpravy areálu FORTUNA

Obstarávateľ
FORTUNA IS, spol. s r.o.
Hodnota
333 333 €
Popis zákazky
Predmetom zákazky sú stavebné úpravy areálu FORTUNA. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.
CPV kód
Stavebné práce. (45000000)
Kontaktná osoba
JUDr. Beáta Hromadová
hromadova@eurodotacie.sk
Telefón
+421415665267
Adresa
FORTUNA IS, spol. s r.o.
Euro Dotácie, a.s., Na Šefranici 1280/8, 010 01 Žilina