Fóliovníkové hospodárstvo Agro Tomašová

Obstarávateľ
Agro Tomašová a.s.
Hodnota
1 472 894 €
Popis zákazky
Riešená stavba sa nachádza v katastrálnom území v intraviláne mesta Rimavská Sobota-Tomašová na hospodárskom dvore bývalého poľnohosporádrskeho družstva Rimavská Sobota. Stavba sa nachádza mimo ochranného pásma pamiatkovej starostlivosti. Fóliovnék s pristavavanou technologickou budovou slúži na pestovanie rôznych zelenín.Fóliovník je montovaný z oceľovej konštrukcie potiahnutý s dvojvrstvovou fóliou. Technologická budova je montovaná z oceľovej konštrukcii.Objektová skladba:SO-01 FóliovníkSO-02 technologická budova
Elektronická aukcia
Nie
CPV kód
Stavebné práce. (45000000)
Kontaktná osoba
Ing. Peter Štefaňák, PhD.
info@psagentura.sk
Telefón
+421903533101
Adresa
Agro Tomašová a.s.
PS Agentúra, s.r.o., Hálova 16, 851 01 Bratislava