Fóliovníkové hospodárstvo Bakov

Obstarávateľ
Podielnicko poĺnohospodárske družstvo Bakov
Hodnota
1 472 894 €
Popis zákazky
Riešená stavba sa nachádza v katastrálnom území v extraviláne obce Nová Bašta na hospodárskom dvore bývalého poľnohospodárskeho družstva Nová Bašta. Stavba sa nachádza mimo ochranného pásma pamiatkovej starostlivosti. Pozemok je vyňatý z poľnohospodárskeho pôdneho fondu a je evidovaný ako zastavaná plocha a nádvorie. Fóliovník s pristavanou technologickou budovou slúži na pestovanie rôznych zelenín. Fóliovník je montovaný z oceľovej konštrukcie potiahnutý s dvojvrstvovou fóliou. Technologická budova je montovaná z oceľových konštrukcií. Objektová skladba:SO-01 FóliovníkSO-02 Technologická budova
Elektronická aukcia
Nie
CPV kód
Stavebné práce. (45000000)
Kontaktná osoba
Ing. Peter Štefaňák, PhD.
info@psagentura.sk
Telefón
+421903533101
Adresa
Podielnicko poĺnohospodárske družstvo Bakov
PS Agentúra, s.r.o., Hálova 16, 851 01 Bratislava