Modernizácia verejného osvetlenia v meste Kežmarok

Obstarávateľ
Mesto Kežmarok
Hodnota
199 938 €
Popis zákazky
Predmetom je modernizácia jestvujúcej sústavy verejného osvetlenia v meste Kežmarok. Zámerom projektu je splnenie technických noriem na osvetlenosť komunikácií, verejných priestranstiev, zníženie energetickej náročnosti osvetľovacej sústavy a zabezpečenie bezporuchovej prevádzky verejného osvetlenia. V rámci zákazky sa dodá a namontuje celkovo 348 ks nových LED svietidiel. Ďalej sa vymenia resp. doplnia hliníkové výložníky - 22 ks. Zdemontujú sa v potrebnom počte staré svietidlá a výložníky,...Podrobné informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Elektronická aukcia
Nie
CPV kód
Inštalovanie vonkajších osvetľovacích zariadení. (45316100)
Kontaktná osoba
Ing. Pavel Hulín
hulin@kezmarok.sk
Telefón
+421524522633
Adresa
Mesto Kežmarok
Mesto Kežmarok, Hlavné nám. 1, 060 01 Kežmarok