Modernizácia hľadiska kinosály Junior – výmena sedadiel

Obstarávateľ
Mestské kultúrne stredisko Levice
Hodnota
80 000 €
Popis zákazky
Predmetom zákazky je dodávka tovaru so zabezpečením služby montáže s názvom Modernizácia hľadiska kinosály Junior výmena sedadiel. Verejný obstarávateľ požaduje dodanie 368 kusov sedadiel ako nový, nepoužitý tovar podľa popisu uvedeného v podrobnom opise predmetu zákazky a v súlade s dokumentáciu tvoriacou Prílohu č. 1 k súťažným podkladom. Verejný obstarávateľ v súvislosti s plnením predmetu zákazky ďalej požaduje poskytnutie služby a to montáž sedadiel na mieste dodania, ich odskúšanie a bezplatné zaškolenie minimálne troch zamestnancov Mestského kultúrneho strediska Levice k obsluhe a základnej údržbe predmetných sedadiel. Pod pojmom služba verejný obstarávateľ rozumie montáž 368 kusov sediel v priestoroch kinosály Junior a zaškolenie minimálne troch zamestnancov Mestského kultúrneho strediska Levice k obsluhe a základnej údržbe predmetných sedadiel.
Elektronická aukcia
Áno
CPV kód
Divadelné sedadlá. (39111200)
Kontaktná osoba
Albert Szabó
prevadzkamsks@mail.t-com.sk
Telefón
+421366312478
Adresa
Mestské kultúrne stredisko Levice
Mestské kultúrne stredisko Levice