Technická podpora softvérových produktov IBM a súvisiace služby

Obstarávateľ
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Hodnota
0 €
Popis zákazky
Predmetom zákazky je dodávka služieb technickej podpory všetkých existujúcich licencií produktov IBM vo vlastníctve verejného obstarávateľa, dodávka nových licencií produktov IBM a dodávka súvisiacich služieb formou rámcovej dohody uzatvorenej na dobu 36 mesiacov.
Elektronická aukcia
Nie
CPV kód
Služby týkajúce sa podpory systému. (72250000)
Kontaktná osoba
PhDr.Mária Kuklicová
maria.kuklicova@vszp.sk
Telefón
+421220824466
Adresa
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Bratislava