Organizačno - technické zabezpečenie kultúrnospoločenských a športových podujatí verejného obstarávateľa.

Obstarávateľ
REGION LIPTOV, oblastná organizácia CR
Hodnota
0 €
Popis zákazky
CPV kód
Organizovanie výstav, veľtrhov a kongresov. (79950000)
Kontaktná osoba
Ing. Lucia Veselská
pppco@pppco.sk
Telefón
+421244888875
Adresa
REGION LIPTOV, oblastná organizácia CR
PP & P Co., s.r.o., Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava