Vytvorenie doplnkových služieb cestovného ruchu v Kaštieli Gbeľany

Obstarávateľ
Kaštieľ Gbeľany, s.r.o.
Víťaz
Drevospektrum s.r.o.
Hodnota
308 809 €
Popis zákazky
Predmetom zákazky je nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky , náradia a interiérového vybavenia .Predmet zákazky je rozdelený na päť časti.Časť 1.: nákup kompletného nábytkového interiérového vybaveniaČasť 2.: predmetom zákazky je dodávka a inštalácia kompletného vybavenia aj s doplnkami pre wellnessČasť 3: predmetom zákazky je dodávka a inštalácia kompletného vybavenia bowlingu a biliarduČasť 4: nákup kompletného strojného vybavenia fitnes a PILATESčasť 5: nákup IKT pre poskytovanie služieb kongresu (audio, video, riadenie)Uchádzač predloží ponuku na ktorúkoľvek časť, alebo na kombináciou akýchkoľvek častí.Bližší opis obsahujú súťažné podklady. Ak sa v súťažných podkladoch nachádzajú konkrétne výrobky aleboznačka, uchádzač môže naceniť aj ekvivalent rovnakej alebo vyššej kvality.
Elektronická aukcia
Áno
CPV kód
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku), zariadenie interiéru, domáce spotrebiče (s výnimkou osvetlenia) a čistiace prostriedky. (39000000)
Kontaktná osoba
Eva Senáriková
senarikova@aksenarikova.sk
Telefón
+421904888427
Adresa
Kaštieľ Gbeľany, s.r.o.
LEGAL TENDER s.r.o., Ružová dolina 8, 821 09 Bratislava