Vrchná stavba ulíc Tajovského a Partizánska - Fiľakovo

Obstarávateľ
Mesto Fiľakovo
Hodnota
114 800 €
Popis zákazky
Predmetom zákazky je realizácia vrchnej stavby - obrusnej vrstvy miestnej komunikácie v celej dĺžke ulice Tajovského vo výmere 1125 m2 a ulice Partizánskej vo výmere 3680 m2
CPV kód
Práce na oprave ciest. (45233142)
Kontaktná osoba
Mgr. Dáša Paszkiewiczová, Ing. Ivan Vanko
mesto@filakovo.sk
Telefón
+421474381001
Adresa
Mesto Fiľakovo
Radničná 25, Fiľakovo