Zvýšenie bezpečnosti a prevencie proti vandalizmu na verejných priestoroch pre obec Kaluža

Obstarávateľ
Obec Kaluža
Hodnota
137 920 €
Popis zákazky
Dodanie a montáž infraštruktúry digitálneho kamerového systému pozostávajúceho zo snímacej, distribučnej a centrálnej riadiacej časti vrátane úložiska pre archiváciu záznamov.
CPV kód
Bezpečnostné kamery. (35125300)
Kontaktná osoba
Ing. Ján Čuchran
jan.cuchran@kaluza.sk
Telefón
+421905875765
Adresa
Obec Kaluža
kancelária