Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Tibava

Obstarávateľ
Obec Tibava
Hodnota
182 702 €
Popis zákazky
Predmetom zákazky je rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Tibava.Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.
Elektronická aukcia
Nie
CPV kód
Inštalovanie osvetľovacích a signalizačných systémov. (45316000)
Kontaktná osoba
Ing. Andrej Timko , Ing. Ladislav Glitta
ocu.tibava@lekosonline.sk
Telefón
+421566522271
Adresa
Obec Tibava
Obecný úrad Tibava č. 131